1. člen

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje MATEMATIK, Natalija Čerček s.p. (nadalje upravljalec), oziroma jih zbira in obdeluje v njenem imenu ABAKO, računovodstvo, Podjetniško in poslovno svetovanje, Barbara Berglez s.p.

Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Podjetje: MATEMATIK, Natalija Čerček s.p.
Naslov: Nasipna ulica 72, 2000 Maribor
Matična številka: 6932096000
Telefon: 031 274 404
E-pošta: matematikmb@gmail.com


2. člen

(Vrste obdelovanih osebnih podatkov)

1. Osnovni kontaktni podatki

• ime in priimek,
• ulica in hišna številka,
• poštna številka in kraj,
• datum rojstva,
• delovno mesto,
• e-poštni naslov,
• telefonska številka,
• plačnik.


3. člen

(Podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja.4. člen

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

• Za komunikacijo z uporabnikom glede oddanih prijav na storitve, izdaje potrdil o udeležbi na izobraževanju oziroma v primeru vprašanj uporabnikov. V ta namen bo upravljalec osebne podatke hranil tako dolgo, dokler so ti potrebni za komunikacijo z uporabnikom oziroma stranko.
• Za potrebe izvedbe storitve in za potrebe izstavitve predračuna in/ali računa uporabniku oziroma stranki za izvedene storitve.


5. člen

(Hramba osebnih podatkov)

Osnovne kontaktne osebne podatke hranimo do preklica. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.   Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.6. člen

(Posredovanje osebnih podatkov)

O tem, ali nam boste posredovali vaše osebne podatke, se odločate prostovoljno. Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve.7. člen

(Dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj MATEMATIK, Natalija Čerček s.p., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je MATEMATIK, Natalija Čerček s.p. sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so:

• ABAKO, računovodstvo, Podjetniško in poslovno svetovanje, Barbara Berglez s.p.

Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med MATEMATIK, Natalija Čerček s.p. in njimi. 

Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.8. člen

(Pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od MATEMATIK, Natalija Čerček s.p. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

• Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
• Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
• Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v 17. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov. V vsakem primeru pa, kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo naknadno preklicali. Zoper MATEMATIK, Natalija Čerček s.p. imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da MATEMATIK, Natalija Čerček s.p. ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.9. člen

(Uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovite na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. členu tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati lastne identitete, lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj, ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.

Maribor, dne 8. 1. 2018
MATEMATIK, Natalija Čerček s.p.