Izvajalka

Natalija Čerček, prof. RP, svetnica, zunanja strokovna sodelavka za specialno didaktiko (predmetno področje didaktika matematike na primarni stopnji izobraževanja) na PEF Univerze v Mariboru (2004-2017).

Ciljna skupina

Učitelji razrednega pouka, učitelji podaljšanega bivanja, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne pomoči.

Tema

Strokovno izobraževanje na področju matematike (predavanje, diskusija, praktična delavnica, izmenjava izkušenj med udeleženci).

Informacije o seminarjih

Obvestilo: Termini seminarjev bodo objavljeni na www.facebook.com/matematikmb.

 • posredovati uporabna znanja in veščine, preizkušene metode in strategije iz prakse za dvig kakovosti poučevanja,
 • predstaviti učinkovit način usvajanja strateškega, logičnega, matematičnega razmišljanja,
 • poglabljanje praktičnih in teoretičnih znanj za kakovostnejše delo pri pouku matematike,
 • okrepiti učitelja v njegovi kompetentnosti.
 • funkcionalnost didaktičnega materiala pri pouku matematike na razredni stopnji,
 • posodabljanje strokovnega znanja,
 • doseganje ciljev posodobljenih učnih načrtov,
 • spoznavanje načinov in možnosti vpeljave didaktičnega materiala v pouk matematike.

Cena seminarjev Matematik

Cena izobraževanja
80 € / udeleženca
Vključuje kosilo, prigrizke in napitke med seminarjem. Udeleženci prejmejo gradivo, ki ga lahko takoj uporabijo v razredu in potrdilo o izobraževanju. Plačnik je lahko šola ali ste samoplačnik/ca.
 • Čas izvedbe:
  Prosti termini so objavljeni na www.facebook.com/matematikmb ali Vam jih pošljemo po e-mailu: matematikmb@gmail.com
 • Kraj izvedbe:
  Maribor, točna lokacija znana dva tedna pred izvedbo.
 • Število ur:
  8-urno izobraževanje v obliki aktivnih matematičnih delavnic (strnjeno).
 • Število udeležencev:
  Do 28 udeležencev.