Izvajalka

Natalija Čerček, prof. RP, svetnica, zunanja strokovna sodelavka za specialno didaktiko (predmetno področje didaktika matematike na primarni stopnji izobraževanja) na PEF Univerze v Mariboru (2004-2017), prejemnica nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva, 2020.

Ciljna skupina

Učitelji razrednega pouka, učitelji podaljšanega bivanja, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne pomoči.

Tema

Strokovno izobraževanje na področju matematike (predavanje, diskusija, praktična delavnica, izmenjava izkušenj med udeleženci).

Informacije o seminarjih

Obvestilo: Termini seminarjev bodo objavljeni na www.facebook.com/matematikmb.

 • posredovati uporabna znanja in veščine, preizkušene metode in strategije iz prakse za dvig kakovosti poučevanja,
 • predstaviti učinkovit način usvajanja strateškega, logičnega, matematičnega razmišljanja,
 • poglabljanje praktičnih in teoretičnih znanj za kakovostnejše delo pri pouku matematike,
 • okrepiti učitelja v njegovi kompetentnosti.
 • funkcionalnost didaktičnega materiala pri pouku matematike na razredni stopnji,
 • posodabljanje strokovnega znanja,
 • doseganje ciljev posodobljenih učnih načrtov,
 • spoznavanje načinov in možnosti vpeljave didaktičnega materiala v pouk matematike.

Cena seminarjev Matematik

Cena izobraževanja
80 € / udeleženca
Udeleženci prejmejo gradivo, ki ga lahko takoj uporabijo v razredu in potrdilo o izobraževanju. Plačnik je lahko šola ali ste samoplačnik/ca.
 • Čas izvedbe:
  Prosti termini so objavljeni na www.facebook.com/matematikmb ali Vam jih pošljemo po e-mailu: matematikmb@gmail.com
 • Kraj izvedbe:
  Kraj izvedbe objavljen na www.facebook.com/matematikmb .
 • Število ur:
  8-urno izobraževanje v obliki aktivnih matematičnih delavnic (strnjeno).
1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23