Izvajalka

Natalija Čerček, prof. RP, svetnica, zunanja strokovna sodelavka za specialno didaktiko (predmetno področje didaktika matematike na primarni stopnji izobraževanja) na PEF Univerze v Mariboru (2004-2017), prejemnica nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva, 2020.

Ciljna skupina

Vzgojitelji/ce.

Tema

Strokovno izobraževanje na področju matematike (predavanje, diskusija, praktična delavnica, izmenjava izkušenj med udeleženci).

Informacije o seminarjih

Obvestilo: Termini seminarjev so objavljeni v sistemu Katis in na www.facebook.com/matematikmb.

 • posredovati uporabna znanja in veščine, preizkušene metode in strategije iz prakse za dvig kakovosti izvajanja dejavnosti matematike,
 • predstaviti učinkovit način usvajanja strateškega, logičnega, matematičnega razmišljanja,
 • poglabljanje praktičnih in teoretičnih znanj za kakovostnejše delo pri dejavnostih matematike,
 • okrepiti vzgojitelja v njegovi kompetentnosti.
 • funkcionalnost didaktičnega materiala pri dejavnostih matematike v predšolskem obdobju,
 • posodabljanje strokovnega znanja,
 • doseganje ciljev kurikuluma za vrtce,
 • spoznavanje načinov in možnosti vpeljave didaktičnega materiala v dejavnosti matematike.

Cena seminarjev CICImatik

Cena izobraževanja
80 € / udeleženca
Udeleženci prejmejo gradivo, ki ga lahko takoj uporabijo v razredu in potrdilo o izobraževanju. Plačnik je lahko šola ali ste samoplačnik/ca.
 • Čas izvedbe:
  Prosti termini so objavljeni na www.facebook.com/matematikmb ali Vam jih pošljemo po e-mailu: matematikmb@gmail.com
 • Kraj izvedbe:
  Kraj izvedbe objavljen na www.facebook.com/matematikmb .
 • Število ur:
  8-urno strokovno izobraževanje.

Za ponudbo pišite na matematikmb@gmail.com

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13